Tag: โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ทำงานอย่างไรโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ทำงานอย่างไร

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาดใหญ่แห่งเดียวสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอ เพื่อจ่ายให้กับบ้านสองแสนหลัง และนั่นเป็นปริมาณพลังงานที่เท่ากันกับกังหันลมขนาดใหญ่ประมาณ 1,000 ตัวที่ทำงานอยู่ทั่วไป ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงไม่ใช่การที่โรงไฟฟ้าเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นไฟฟ้า แต่แม้ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลจำนวนเล็กน้อยก็ยังมีพลังงานจำนวนมาก และถ่านหินหรือน้ำมัน 1 กิโลกรัม มีพลังงานประมาณ 30 เมกกะจูล ปริมาณมหาศาลเหล่านี้เทียบเท่ากับแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์สองสามพันก้อน   งานของโรงไฟฟ้าคือการปล่อยพลังงานเคมีนี้เป็นความร้อน ใช้ความร้อนเพื่อขับเคลื่อนเครื่องปั่นไฟที่เรียกว่าเทอร์ไบน์ จากนั้นใช้เทอร์ไบน์เพื่อจ่ายพลังงานให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้าสามารถสร้างพลังงานได้มากเพราะพวกมันเผาผลาญเชื้อเพลิงจำนวนมหาศาล  ...